”twitter_icon”
  • Nimbus vedligeholdelse

Nimbus vedligeholdelse

Bogen er en opslags- og håndbog for ejere og brugere af NIMBUS-C, »Humlebien«. Den giver anvisninger på vedligeholdelse, kontrol og justeringer og desuden beskrives adskillelse, samling og opmåling i forbindelse med reparationer, og endelig er der råd om, hvilke opgaver man normalt bør overlade til professionelle.

Den er nu en egentlig opslagsbog og håndbog, Det betyder, at meget fra første udgave er afkortet, og andet er helt udgået. Til gengæld er det blevet let at finde rundt i bogen ved hjælp af et indeks. Mange af illustrationerne fra førsteudgaven er genbrugt, der er mange nye fotografier og dermed en del flere illustrationer. Bag i bogen bringes et helt opdateret reservedelskatalog. Endelig er bogen - ligesom Forlaget Motorplovens andre udgivelser - med stift bind og trykt på glittet papir.

Antallet af indregistrerede NIMBUS-C i Danmark var i foråret 2008 på 4.200 stk. Når man medregner, hvor mange NIMBUS-C der findes i udlandet, er altså stort set halvdelen af den samlede produktion på 12.715 stk. stadig kørende. Dét kræver vedligeholdelse, reparation og undertiden også renovering og restaurering. Denne bog handler om de tre første emner og kan - sammen med Knud Jørgensens bog »NIMBUS – teknisk udvikling, 2 udgave« Forlaget Motorploven 2005 - være nyttig ved en restaurering.

Nimbus vedligeholdelse

  • 348,00 kr.


Relaterede Produkter

På Nimbus motorcykel Jorden rundt

På Nimbus motorcykel Jorden rundt

En rejse Jorden rundt på motorcykel er en bedrift i sig selv, men når den som her er foretaget på to..

250,00 kr.

Tags: Motorploven