”twitter_icon”
  • Nimbus-legender

Nimbus-legender

Kan man blive ved med at finde på noget at skrive om? Ja, det kan man faktisk, for i årenes løb er en mængde interessante menneskers navne blevet knyttet sammen med Nimbusnavnet. Det er her vi finder legenderne. Ordet legende har flere forskellige betydninger, men forfatteren benytter det i meningen: En person hvortil der er knyttet en spændende beretning.

Bogen har 26 kapitler, som rummer historier – legender om man vil!

Denne gang har forfatteren blandt andet sigtet på at berette om Nimbusforhandlerne – især de tidligere, men et par af de nutidige er også kommet med. Desuden er der fyldige beretninger om tegneren og reklamemanden Gunnar Hansen, der tegnede alle de små elskede tegninger med Nimbus-motorcykler. Motormanden og testkøreren Joseph Koch, der blandt andet var kendt fra de danske motorbaner samt utallige langdistanceløb i ind- og udland samt Dreyers film ”De nåede færgen” får sin helt egen historie, hvor der er et interview med hans enke, den meget livskraftige Kamma Koch. Heller kke at forglemme har forfatteren selv skrevet en meget personlig hyldest til Nimbus-motorcyklen i kapitlet: ”Hvordan det blev mig og Nimbus”.

Som noget nyt fra forfatterens side finder man et tankeeksperiment, nemlig et kapitel med titlen: ”Historien om Nimbus efter Krigen – ikke som den var, men som den burde have været”. Illustreret af Kim Scholer.

Bag bogens spændende kapitler ligger der ofte måneders detektivarbejde. Allan Kløve Nyborg har tilbragt mange dage på biblioteker, stadsarkiver og folkeregistre for at finde frem til overlevende personer, som ville være i stand til at hjælpe med oplysninger. Skuffelser har der også været, idet én af kilderne døde umiddelbart før et aftalt besøg.

Nimbus-legender

  • 298,00 kr.


Tags: Motorploven