”twitter_icon”
  • Danske Bilbyggere

Danske Bilbyggere

Bogen beskriver de mange ukuelige pionerers utrættelige forsøg på at skabe en dansk bilproduktion – både med benzin- og eldrevne biler. Forsøg der har kostet både blod, sved, måske tårer, men ikke mindst mange penge!

Bogen er blevet til efter en utrættelig indsats af ikke mindst Hans Pedersen og Claus Frausing, der sammen med undertegnede har indsamlet og redigeret et stort materiale, der for det mestes vedkommende ikke tidligere har været kendt og offentliggjort. De fleste af de danske bilpionerer lever endnu, og har kunnet give historien det præg af autenticitet, der gør historien levende og nærværende. Der er ikke tidligere udgivet en samlet præsentation af denne danske foretagsomhed.

Vi håber bogen ”Danske bilbyggere” bliver et værdigt bidrag til fortællingen om dansk bilproduktion. En bilproduktion, der ikke altid har haft danske myndigheders bevågenhed og heller ikke har tiltrukket den almindelige danskers interesse i større grad. I hvert fald ikke i en grad, der har gjort produktionen særlig rentabel. 

Med bogen vil vi også sikre disse bilbyggere, der troede på deres projekter, at deres indsats ikke bliver glemt i en hastigt foranderlig verden, hvor industriproduktion trækkes til fjernere egne af kloden.

El-bilerne er et helt særligt kapitel, hvor danske bilbyggere har været på forkant med udviklingen. De er desværre ikke altid blevet krediteret for deres indsats. Det råder denne bog bod på.

Trods den megen energi, der er brugt på at skabe en dansk bilproduktion, er der vist ikke mange af disse pionerer, der er blevet rige på deres projekt, men de har givet vi mange bilentusiaster en ekstra dimension i vores hobby.

-De har gjort vores verden lidt mere spændende og mangfoldig – tak for det, udtaler en af forfatterne Jørgen Kjær.

Danske Bilbyggere

  • Forfattere Jørgen Kjær
  • ISBN: 978-87-91427-32-9
  • Tilgængelighed: 20
  • 298,00 kr.


Tags: Motorploven, Jørgen Kjær