Takket være hunden

Takket være hunden
Takket være hunden Takket være hunden Takket være hunden Takket være hunden Takket være hunden Takket være hunden
Type: Jens Robdrup
ISBN: 978-87-89792-49-1
Lagerstatus: 20
Pris: 269,00kr. 150,00kr.
Takket være hunden
Udgivelsesdatoen den 16. august er ikke tilfældigt valgt. Det er dagen, hvor den katolske helgen, St. Roche æres – hundens skytshelgen.

”Takket være hunden” er skrevet for at vise (og bevise gennem nyeste videnskabelige forskning) hundens betydning ikke blot for det enkelte menneske i dag, men for dannelsen og udviklingen af vor civilisation. Hunden har været partner og kammerat gennem 14.000 år og hjælper i dag mennesket på helt nye måder.

Hunden er menneskets bedste ven, den er i vores tanker og sprog og det får udtryk i litteratur, malerkunst, film, reklamer mv. Alt dette illustreres i ”Takket være hunden”. Gennem tiderne lige til i dag er hunden kongers og præsidenters ven, den hjemløses beskytter, den dementes trøst og millioners kammerat.

Men kun i Vesten. Jo længere sydpå og østpå man kommer, jo mere ringeagtes hunden – og i Kina og Sydkorea mishandles og spises hunde.

”Takket være hunden” kan læses som hundens verdenshistorie, men er især en konstatering af hundens betydning og rolle i udviklingen af vores civilisation ved gensidig påvirkning (coevolution) gennem årtusinder.

Vi har meget at takke hunden for. Hunden fortjener vor anerkendelse og bør over alt i verden leve et ordentligt liv.

 
Udtalelser

Pia Kjærsgaard, værdipolitisk ordføre for Dansk Folkeparti, og en stor hundeven:
”Takket være hunden” er en anderledes hundebog. Den belyser alle sider, både de varme, de kærlige og glade følelser, vi har overfor hunden som god ven og kæledyr. Men også alle andre aspekter bl.a. religionens forhold til hunden og de meget forfærdelige og groteske forhold, hunde kan leve under i andre dele af verden.
 
Billederne af kinesernes maltraktering af levende hunde er uudholdelige, men nødvendige. Og det er ikke kun i lande langt væk fra Danmark, hunde lever en trist tilværelse, gadehundene kender jeg alt for godt fra mine ophold i Grækenland.
 
En hund kan have mange funktioner; som førerhund, politihund eller ledsager til en handicappet. Det, der står tydeligst i min erindring, er de mange dygtige hunde, som ikke mindst private brugte til hjælp ved eftersøgning i ruinerne efter 11. september 2001 ved terrorangrebet på World Trade Center. Fantastisk og uvurderligt.
 
Jeg er selv på min hund nummer syv, hvilket også har betydet sorgfulde afskeder, når hunden bliver sendt til sin hundehimmel. En god bekendt sagde ved en af de lejligheder til mig, at ”din hund ved jo ikke, at der er en dag i morgen” og det er en sætning, jeg har skrevet mig bag øret, når der skulle tages afsked.
 
Bogen er et værdifuldt bidrag til vores forhold til hunden. Både på det oplysende, kærlige og menneskelige grundlag.
 
Lene Kattrup, dyrlæge og medlem af Etisk Råd:
”Takket være hunden” er en velvalgt titel for denne bog. Vi skylder nemlig hunden en stor tak for dens medvirken til at skabe vores vestlige samfund og civilisation. Hunden beriger vores hverdag.
 
Både dyrevenner og andre kan med stor fordel læse bogen, og de vil finde en del af de seneste videnskabelige forskningsresultater, der beviser hundens betydning og værdi. Som hundeejer kan man nikke genkendende til meget af det skrevne, og vi får gennem bogen indsigt i og viden til at give hunden den anerkendelse, den i høj grad fortjener.

Måtte bogen blive oversat, så den også kan læses i bl.a. Kina, de muslimske lande og i Sydeuropa, så folk, der lever der, kunne hjælpes til at indse, at forfølgelse af og ringeagt for hunden må ophøre.
 
Info
Sideantal: 136
Type: Hardcover
Indhold: Rigt illustreret, i god kvalitet
Udviklet af OpenCart
Forlaget Veterania © 2018